BUILDINGS
Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Skelet haly TOL
Skelet ŽB haly TOL v priemyselnom parku Poprad-Matejovce

 

Skelet haly skladu HTL valcov
Oceľový skelet haly skladovania HTL valcov vo Svite
Kontakt
Ing. Martin Roth
autorizovaný inžinier
Statika stavieb

Registrovaný v SKSI ako
Inžinier pre statiku stavieb - kategória I3
pod registračným číslom 0587
IČO:41 939 417

Adresa kancelárie:
V priestoroch spoločnosti
TATRY-PROJEKTA s.r.o.
Okružná 18
058 01 Poprad

tel.č.: +421 905 672 334
e-mail: statik@buildings.sk