BUILDINGS
Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Skelet haly TOL
Skelet ŽB haly TOL v priemyselnom parku Poprad-Matejovce

 

Skelet haly skladu HTL valcov
Oceľový skelet haly skladovania HTL valcov vo Svite
Ponuka služieb
Statika nosných konštrukcií pozemných stavieb

       Projekt statiky v ľubovoľnom požadovanom rozsahu – od konzultácií, štúdie či investičného zámeru, cez projekt pre stavebné povolenie až po projekt pre realizáciu stavby. Vypracujeme teda statické výpočty aj výkresovú dokumentáciu. Navrhnuté konštrukcie spĺňajú kritéria spoľahlivosti, bezpečnosti, mechanickej odolnosti a stability stavby, ako aj jej hospodárnosti.

Oblasti pôsobenia
 • Statika nosných konštrukcií stavieb občianskych a priemyselných
 • Novostavby
 • Rekonštrukcie, prestavby, nadstavby, prístavby, vstavby, zosilňovanie
 • Statické posudky, zhodnotenie statiky jestvujúcich stavieb, možností úprav, dispozičných zmien, zmien zaťaženia a prevádzky.
 • Odborné prehliadky stavieb, ich nosných aj nenosných konštrukcií pre účely zistenia stavu bezpečnosti a spoľahlivosti týchto konštrukcií v zmysle požiadaviek §13 ods.3 Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Typy posudzovaných a navrhovaných konštrukcií:

1. Oceľové konštrukcie
 • Skeletové konštrukcie halových objektov bez, alebo so žeriavovými dráhami
 • Skeletové konštrukcie objektov občianskeho vybavenia
 • Žeriavové a kladkostrojové dráhy
 • Strešné priehradové a plnostenné konštrukcie
 • Stropné väznicové konštrukcie
 • Preklady, prievlaky a trámy
2. Betónové konštrukcie
 • Plošné základy – základové pásy, pätky a dosky
 • Hĺbkové základy – vŕtané a baranené pilóty
 • Oporné uholníkové a gravitačné múry
 • Skeletové prefabrikované konštrukcie halových objektov
 • Skeletové rámové konštrukcie stavieb
 • Doskové a trámové stropné a strešné konštrukcie
 • Preklady, prievlaky a trámy
3. Drevené konštrukcie
 • Krovy
 • Trámové stropy a strechy
4. Murované konštrukcie
 • Nosné steny a stĺpy
 • Keramické preklady